GENETIKA

Mudr. Mária Šenkeříková FN HK 
Mudr. Martina Langová Thom. Praha 
 
Fakutlní nemocnice Hradec Králové 
 
2009
 
2013
Thomayerova nemocnice
13_Thom_gen_13_05_13.pdf